Polityka JakościNasza Misja


Zapraszamy

Dla spełnienia wymagań naszych klientów piekarni „Żelek” cały swój wysiłek poświęcam na stałą i ciągłą poprawę jakości swoich produktów. Najważniejszym celem piekarni „Żelek” jest zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego oraz wysokiej jakości produktów wytwarzanych w firmie ku zadowoleniu klientów i satysfakcji firmy. Dążymy do tego opierając naszą działalność na:

- zasadach dobrej praktyki produkcyjnej,
- zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
- surowcach zakupywanych tylko ze znanych i sprawdzonych źródeł,
- unikaniu i zapobieganiu powstawania błędów we wszystkich sferach naszego działania,
- zaangażowaniu wszystkich pracowników naszej firmy zgodnie z odpowiedzialnością i uprawnieniami określonymi w dokumentacji Systemu,
- wdrożeniu zintegrowanego systemu zarządzania jakością, HACCP i jego ciągłemu doskonaleniu
- systematyczne szkolenie i podnoszenie kwalifikacji wszystkich pracowników

Zakreślony cel osiągniemy poprzez ciągłe doskonalenie systemu oraz wszechstronne zaangażowanie naszych pracowników na wszystkich szczeblach organizacyjnych piekarni „Żelek” w Kamienu Pomorskim i Golczewie.

Wiesław Żelek